Fakultätsversammlung

13.07.2011

(Aachen) Paul Thomes, Meral Avci und Peter M. Quadflieg nehmen an der jährlichen Fakultätsversammlung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (School of Business and Economics) der RWTH Aachen teil.